hájenka Budkov

projekty rodinných domů, občanské vybavenosti, průmyslových staveb, regenerací a rekonstrukcí

hájenka Budkov

stupeň PD: prováděcí dokumentace
rok: 2006 | investor: lesy České republiky s. p | novostavba

Hájenka je umístěna na okraji obce Budkov, na jižním svahu. Půdorysně je tvořena obytným domem v půdorysném tvaru L a objektem garáže. Části stavby jsou si v základních hmotách tvarově podobné s rovnoběžně jdoucími sedlovými střechami a štíty otočenými k příjezdové komunikaci. Oba objekty jsou propojeny střešním sedlovým krčkem, který tvoří zádveří. Pohledově je přízemí zděné, štíty krovu, přesahující balkony, římsy, přesahující krokve, sloupky přístřešku jsou dřevěné, vizuálně stavbu změkčují.

Sklepní zdivo – bet. tvárnice, nadzemní zdivo – ker. tvárnice, stropy – betonové nosníkové s vložkami, okna – dřevěná, krov – dřevěný.

Vytápění dřevoplynem v kombinaci podlaha a radiátory.

© 2020 KP projekt Třebíč - všechna práva vyhrazena. Webdesign ALEŠ CHADIM.