KP projekt - o projekční kanceláři

projekční činnost, inženýrská činnost, autorský dozor, stavební dozor

Projekční kancelář KP projekt byla založena Ing. Zdeňkem Korotvičkou a Ing. Janem Práškem v roce 1996 se zaměřením na projekční a inženýrskou činnost v oblasti architektury a stavebnictví. Nabízíme kompletní služby v oboru architektury a zpracování projektové dokumentace staveb pro bydlení, občanských staveb, průmyslových staveb, regenerací obytných a občanských staveb. Naše služba začíná od upřesnění záměru stavby, následují grafické návrhy studií stavby (včetně 3D vizualizací), zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a konečné zpracování prováděcí projektové dokumentace se všemi potřebnými profesemi.

Inženýrskou činnost provádíme od zajištění potřebných vyjádření, stanovisek, územních rozhodnutí, stavebních povolení, autorského dozoru až po kolaudační řízení. Dále jsme připraveni zajistit související služby, jako jsou geologické průzkumy, radonové průzkumy, geodetické zaměření, vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu, apod. Naše firma spolupracuje s dalšími specialisty a odborníky v oboru požární ochrany staveb, vzduchotechniky, zařízení technických prostředí staveb, elektroinstalací, apod.

Vedení firmy / jednatel:
Specializace autorizace:
Číslo autorizace:
Sídlo:
IČ:
DIČ:

Ing. Zdeněk Korotvička
Pozemní stavitelství
ČKAIT 1002268
Modřínová 356, 674 01 Třebíč
63429888
CZ5704012072

kancelář firmy

kancelář firmy

© 2020 KP projekt Třebíč - všechna práva vyhrazena. Webdesign ALEŠ CHADIM.