KP projekt - reference - ukázka naší projekční a inženýrské práce

reference - ukázka naší projekční a inženýrské práce

rekreační chata Kozlany

rok: 2010
investor: soukromý
rekonstrukce

Projekt je zpracován jako regenerace rekreační chaty z roku 1981. Objekt byl dispozičně přepracován, byla přistavěna vstupní předsíň. Nově byl pojat systém teplovzdušného vytápění, vyměněny byly výplně otvorů, nové jsou vnitřní a vnější úpravy povrchů. více informací

regenerace rodinného domu Červená Hospoda

rok: 2010
investor: soukromý
regenerace

Dům, postavený v roce 1988, technickým stavem naplňoval požadavky na opravy a modernizaci. Úkolem projektu bylo řešit energetickou modernizaci a případné stavební úpravy stávajícího domu o 1 b.j. Objekt je podsklepen s obytným podkrovím. více informací

řadový rodinný dům Třebíč

rok: 2010
investor: soukromý
rekonstrukce

Zadáním bylo řešit stavební úpravy a energetickou modernizaci stávajícího řadového domu o 1 b.j. Objekt má jedno sklepní a dvě nadzemní obytná podlaží. Střecha je plochá, jednoplášťová. Objekt je zděný s nespalnými stropy. více informací

regenerace bytového domu Třebíč, ul. Modřínová

rok: 2009
investor: SVJ bytového domu
regenerace

Projekt řešil opravu vad panelového domu o 40 b. j., jeho energetickou modernizaci a stavební úpravu. Objekt má technické podlaží a 8 bytových podlaží. Jedná se o bodový dům obdélníkového půdorysu 16 x 22 m s plochou střechou. více informací

vícegenerační rodinný dům Koněšín

rok: 2009
investor: soukromý
rekonstrukce

Vícegenerační dům je situován v obci Koněšín. Je nepodsklepený s valbovou střechou, v jedné své části dvoupodlažní, v druhé jednopodlažní. Je zděný s nespalnými stropy. Cílem stavební úpravy byla potřeba samostatného bydlení tří generací. více informací

rekreační chata Bítov

rok: 2008
investor: soukromý
rekonstrukce

Rekreační chata pochází z roku 1967. Objekt byl dispozičně přepracován, bylo přistavěno sociální zařízení, komunikačně bylo navázáno na vnější rekreační terasu. Preference byly kladeny na pohodlí i v malých rozměrech. více informací

průmyslová hala Rokytnice n. Rokytnou

rok: 2008
investor: soukromý
novostavba

Hala byla budována za účelem restrukturalizace a modernizace výroby. Provozně navazuje na stávající objekty. Architektura objektu je jednoduchá, vyplývající z účelového využití objektu. Půdorys je tvořen obdélníkem 15 x 30m, v příčném řezu s klasickým halovým sedlovým tvarem střechy. více informací

provozní budova skládky TKO Petrůvky

rok: 2008
investor: soukromý
novostavba

Areál byl zpracován na základě společného požadavku vlastníka zařízení a provozovatele. Předmětem projektu je provozní budova, která je úvodním objektem při vstupu do areálu skládky TKO a bioplynové stanice. Součástí budovy je vážnice a na ní navazující objekt zapuštěné mostní váhy. více informací

oční optika Velké Meziříčí

rok: 2008
investor: soukromý
rekonstrukce

Oční optika (původní měšťanský dům) je situována na náměstí ve Velkém Meziříčí. Jedná se o řadový, dvoupodlažní, nepodsklepený dům se sedlovou střechou. V přízemí je umístěna oční optika, vinotéka a průchod do dvorní části. Z průchodu je vstup do vyšších pater. více informací

provozovna firmy Reason Náměšť n. Oslavou

rok: 2007
investor: soukromý
rekonstrukce

Původní objekt textilní výroby, později využívaný pro drobnou chemickou výrobu, byl firmou Reason spol. s.r.o. zadán jako výrobní objekt plotových systémů. Stavba je navržena v modernistickém duchu, s promyšlenou dispozicí, která umožňuje jeho polyfunkční využití dle situace na trhu. více informací

regenerace bytového domu Třebíč, ul. M. Majerové

rok: 2007
investor: SVJ bytového domu
regenerace

Úkolem projektu je řešit opravu vad panelového domu o 48 b. j., jeho energetickou modernizaci a stavební úpravu. Objekt má technické podlaží a 8 bytových podlaží. Jedná se o řadový dům složený ze 3 sekcí. Projekt je zpracován jako vnější revitalizace. více informací

skládkový dvůr Třebíč, ul. Na Klinkách

rok: 2006
investor: Svazek obcí, Skládka TKO
novostavba

Narůstající množství komunálního odpadu vyvolalo potřebu speciální dopravně skladovací stavby. Řešením byl dvouúrovňový sběrný dvůr. Vyšší (zokruhovaná) úroveň dvora je určena pro pohyb veřejnosti, dovážející odpad. více informací

rodinný dům Koněšín

rok: 2006
investor: soukromý
rekonstrukce

Dům půdorysného tvaru L je situován v obci Koněšín. Objekt je řešen jako dvojdomek. Z volné strany do dvora ubíhá křídlo ukončené valbou. Dům je jednopodlažní, podsklepený s půdním prostorem. více informací

hájenka Budkov

rok: 2006
investor: lesy České republiky s. p
novostavba

Hájenka je umístěna na okraji obce Budkov, na jižním svahu. Půdorysně je tvořena obytným domem v půdorysném tvaru L a objektem garáže. Části stavby jsou si v základních hmotách tvarově podobné s rovnoběžně jdoucími sedlovými střechami a štíty otočenými k příjezdové komunikaci. více informací

překladiště odpadu Třebíč, ul. Hrotovická

rok: 2005
investor: soukromý
rekonstrukce

Jedná se o přístavbu skladovacího a překládacího prostoru před třídírnou odpadů a zvětšení skladovacího prostoru sběrného dvora. Komunikačně jsou obě hlavní výškové úrovně sběrného dvora a skladovací plochy třídírny spojeny technickým ocelovým schodištěm. více informací

areál obchodu a služeb Rudíkov

rok: 2005
investor: soukromý
novostavba

Objekt je realizován na okraji obce Rudíkov u silniční komunikace č. 360, Třebíč - Velké Meziříčí. Budova navazuje na stávající urbanistický základ, kde jako první bylo zbudováno areálové silniční napojení, čerpací stanice pohonných hmot, vodní plocha apod. více informací

autolakovna Dolní Vilémovice

rok: 2004
investor: soukromý
novostavba

Lakovna je součástí areálu opravárenského autocentra Žák a synové. Stavba svoji typologií navazuje na stávající stavby opravny, skladu, STK, apod. Technicky se jedná o stříkací box s příslušnou technologií včetně přípravných a dokončovacích stání. více informací

třídírna odpadů Třebíč, ul. Hrotovická

rok: 2004
investor: Svazek obcí, Skládka TKO
novostavba

Třídírna odpadů je ekologickým a ekonomickým počinem, skládajícím se z vlastní haly třídění odpadu, venkovní mostové váhy a otevřené skladovací plochy. Umístění haly respektuje stávající urbanistické řešení území. více informací

lékárna Remedium Třebíč, ul. Jelínkova

rok: 2003
investor: soukromý
regenerace

Lékárna je součástí zdravotnického zařízení – polikliniky v městské čtvrti Nové Dvory, slouží pro poskytování lékárenské péče pro část obyvatel města a některé okolní vesnice. Stavba byla realizována v roce 1985-87. Z urbanistického hlediska nedošlo k výrazným změnám. více informací

rodinný dům Říčany

rok: 2002
investor: soukromý
novostavba

Samostatný rodinný dům je situován v Říčanech. Půdorysný tvar L je dělen na půdorysně větší dvoupodlažní část s hlavními funkcemi domu a část jednopodlažní s garáží a prostorem hostinského pokoje se sociálním zařízením. více informací

průmyslová hala Mohelno

rok: 2001
investor: soukromý
novostavba

Poloha nové haly v areálu byla navržena tak, aby propojila původní dva izolovaně postavené objekty. Halu starého provozu tváření a sváření plošných ocelových materiálů a malou halu třískového obrábění. Propojením se řešily provozní a technologické vazby. více informací

  • další vybrané projekty naleznete v jednotlivých sekcích:
  • výběr z dalších referencí:

rodinný dům Okříšky | 2012 | soukromý investor | novostavba
rodinný dům Riviera Klučov | 2012 | soukromý investor | osazení RD do terénu
rodinný dům Loukovice | 2012 | soukromý investor | novostavba
úprava panel. bytu 3+1 Třebíč, ul. M. Majerové | 2009 | soukromý investor | stavební úprava
rodinný dům Třebíč, ul. Březinova | 2009 | soukromý investor | regenerace
rodinný dům Rokytnice n. Rokytnou | 2007 | soukromý investor | stavební úprava
rodinný dům Bohušice | 2007 | soukromý investor | novostavba
rodinný dům Třebíč, ul. Fibichova | 2006 | soukromý investor | přístavba
rodinný dům Koněšín | 2006 | soukromý investor | přístavba, nástavba
rodinný dům Červená Hospoda | 2006 | soukromý investor | novostavba
hájenka Stará Říše | 2006 | lesy ČR s. p | stavební úprava
rodinný dům Třebíč, ul. Zámecká | 2006 | soukromý investor | stavební úprava
vila Znojmo, Žižkovo nám. | 2006 | soukromý investor | stavební úprava, studie Ing. Arch. Martišek
rodinný dům Třebíč, ul. Kosmákova | 2006 | soukromý investor | stavební úprava
městský dům Třebíč, ul. Na Potoce 01 | 2006 | soukromý investor | DPS
městský dům Třebíč, ul. Na Potoce 02 | 2006 | soukromý investor | DPS
městský dům Třebíč, ul. Na Potoce 03 | 2006 | soukromý investor | DSPS
bytový dům Jihlava, ul. Legionářů | 2005 | soukromý investor | stavební úprava
bytový dům Jihlava, ul. Husova | 2005 | soukromý investor | stavební úprava
úprava statku na rodinný dům Pocoucov | 2005 | soukromý investor | stavební úprava
rodinný dům Třebíč Nehradov | 2005 | soukromý investor | novostavba
rodinný dům Rokytnice n. Rokytnou | 2005 | soukromý investor | stavební úprava
rodinný dům Kamenná | 2005 | soukromý investor | stavební úprava
úprava podkroví v RD | 2005 | lesy ČR s. p | stavební úprava
úprava panel. bytu 2+1 Třebíč, ul. Modřínová | 2005 | soukromý investor | stavební úprava
úprava panel. bytu 4+1 Třebíč, ul. M. Majerové | 2005 | soukromý investor | stavební úprava
rodinný dům Police | 2005 | soukromý investor | stavební úprava
úprava panel. bytu 2+1 Třebíč, ul. Zahraničního odboje | 2005 | soukromý investor | stavební úprava, DPS
rodinný dům Koněšín | 2005 | soukromý investor | novostavba
rodinný dům Stařeč | 2004 | soukromý investor | stavební úpravy
rodinný dům Třebíč, ul. Josefa Suka | 2004 | soukromý investor | stavební úprava
rodinný dům Horní Újezd | 2004 | soukromý investor | novostavba
rodinný dům Třebíč, ul. Zámecká | 2004 | soukromý investor | přístavba, stavební úpravy
rodinný dům Heraltice | 2004 | soukromý investor | arch. studie
hájenka Nová Říše | 2004 | lesy ČR s. p | přístavba, stavební úpravy
rodinný dům Heraltice | 2004 | soukromý investor | studie, stavební úpravy
rodinný dům Hostim | 2003 | soukromý investor | novostavba
rodinný dům Třebíč, ul. Lavického | 2003 | soukromý investor | novostavba
nástavba 6 b. j. na bytový dům Karlovy Vary | 2003 | soukromý investor | novostavba
hájenka Řásná u Telče | 2003 | lesy ČR s. p | kanalizace
rodinný dům Třebíč, ul. Sedlákova | 2003 | soukromý investor | stavební úpravy
rodinný dům Moravské Budějovice | 2003 | soukromý investor | stavební úpravy
rodinný dům Šebkovice | 2002 | soukromý investor | nástavba krovu
rodinný dům Okarec | 2002 | soukromý investor | přístavba, stavební úprava
rodinný dům Kamenná | 2002 | soukromý investor |protiradonová úprava
rodinný dům Ivančice | 2002 | soukromý investor | novostavba
rodinný dům Třebíč, ul. Bezručova | 2002 | soukromý investor | novostavba
rodinný dům Třebíč, ul. Riegrova | 2002 | soukromý investor | stavební úpravy
úprava bytu 2+1 v panelovém domě Třebíč | 2002 | soukromý investor | stavební úpravy
rodinný dům Stařeč 01 | 2002 | soukromý investor | novostavba
rodinný dům Stařeč 02 | 2002 | soukromý investor | novostavba
rodinný dům Třebíč, ul. Fibichova | 2002 | soukromý investor | nástavba
krov a zateplení bytového domu Třebíč, ul. Lidická | 2001 | soukromý investor | nástavba
rodinný dům Bažantnice | 2001 | soukromý investor | novostavba
rodinný dům Lysice | 2001 | soukromý investor | novostavba, DPS, studie Ing. Arch. Martišek
vila Znojmo | 2001 | soukromý investor | DPS, stavební úpravy, studie Ing. Arch. Martišek
rodinný dům Račerovice | 2000 | soukromý investor | novostavba

dům s pečovatelskou službou Třebíč, ul. Koutkova | 2011 | soukromý investor | regenerace
řadový rodinný dům Třebíč, ul. Velkomeziříčská | 2011 | soukromý investor | regenerace
5 bytových domů v Třebíči | 2011 | soukromý investor | energetická regenerace
10 řadových rodinných domů Třebíč, ul. Dr. Holubce | 2010 | soukromý investor | regenerace
18 bytových domů v Třebíči | 2010 | soukromý investor | energetická regenerace
12 bytových domů v Třebíči | 2009 | soukromý investor | energetická regenerace
rodinný dům Kamenná | 2008 | soukromý investor |energetická regenerace
10 bytových domů | 2008 | soukromý investor | energetická regenerace
12 bytových domů v Třebíči | 2007 | soukromý investor | energetická regenerace
29 bytových domů v Třebíči | 2006 | soukromý investor | energetická regenerace

administrativní budova firmy ESKO – T, Třebíč, ul. Hrotovická | 2012 | soukromý investor | novostavba
smíšené zboží Flop Hrotovice, ul. Třebíčská | 2011 | soukromý investor | stavební úprava
administrativní budova HKD Třebíč, ul. Bráfova | 2008 | soukromý investor | statické zajištění fasády
skladovací prostory firmy Trebi, Třebíč | 2007 | soukromý investor | stavební úprava
tělocvična ZŠ Třebíč, Václavské nám. | 2007 | město Třebíč | 3 varianty arch. studie
ubytovna Brno | 2006 | soukromý investor | stavební úprava
objekt firmy Plyspo Třebíč, ul. Brněnská | 2005 | soukromý investor | stavební úprava
bowling Trebi Třebíč, ul. M. Majerové | 2004 | soukromý investor | stavební úprava
bydlení a služby Třebíč, ul. Brněnská | 2004 | soukromý investor | arch. studie
Zábavní centrum Don Třebíč | 2004 | soukromý investor | stavební úpravy
drůbeží prodejna Vysočina Třebíč | 2004 | soukromý investor | stavební úpravy
Havlíčkovo řeznictví a uzenářství Třebíč | 2004 | soukromý investor | stavební úpravy
ubytovna s restaurací Rudíkov | 2004 | soukromý investor | přístavba a nástavba
sociální zařízení obecní úřad Markvartice | 2004 | soukromý investor | stavební úpravy
penzion Třebíč, ul. Dukelská | 2004 | soukromý investor | přístavba, stavební úpravy
sportovní hřiště a jeho zázemí, Rudíkov | 2004 | soukromý investor | novostavba
bowlingová dráha Zábavního centra DON Třebíč | 2003 | soukromý investor | stavební úprava
pneuservis Kafka Třebíč | 2003 | soukromý investor | přístavba a nástavba
polyfunkční objekt Praha 10 | 1999 | soukromý investor | novostavba, studie Ing. Arch. Martišek
sídlo firmy Hort inženýring Třebíč | 1996 | soukromý investor | novostavba

hala laserové řezárny plechů Rokytnice nad Rokytnou | 2008 | soukromý investor | novostavba
sklad obilnin Štěměchy | 2005 | soukromý investor | DPS
garážový objekt Třebíč, ul. Novodvorská | 2004 | soukromý investor | novostavba
řešení komunikací a inženýrských sítí Markvartice | 2004 | soukromý investor | DPS
silniční připojení areálu SOK Rudíkov | 2004 | soukromý investor | novostavba
zemědělská stavba Rokytnice nad Rokytnou | 2004 | soukromý investor | odstranění stavby
víceúčelová hala Stařeč | 2002 | soukromý investor | stavební úpravy
parkoviště u firmy Medipos P & P, Ostašov | 2000 | soukromý investor | novostavba
sběrné dvory Třebíč Borovina, M. Majerové, Hrotovická, Brtnice, Hrotovice, Mor. Budějovice, Okříšky, Svatoslav, Želetava | 1998-2000 | Svazek obcí, Skládka TKO | novostavba

volně stojící garáž u RD Koněšín | 2012 | soukromý investor | novostavba
schodiště SBD Třebíč, ul. Nerudova | 2011 | soukromý investor | stavební úprava
rekreační chata u rybníka Pyšelák | 2009 | soukromý investor | stavební úprava
rekreační chata Sokolí | 2008 | soukromý investor | stavební úprava
přístavba garáže, servis Štěpánovice | 2008 | soukromý investor | novostavba
spojovací přístřešek Rokytnice nad Rokytnou | 2007 | soukromý investor | novostavba
interiérová šatna Třebíč, ul. Dr. Holubce | 2005 | soukromý investor | interiér
hájenka Svojkovice | 2005 | lesy ČR s. p | odstranění stavby
mlýn Podheraltice | 2004 | soukromý investor | rekreační obytná přístavba
rekreační chata Bítovčice | 2004 | soukromý investor | studie
opěrná úhlová ŽB stěna a opěrná stěna z prefa dílců Třebíč, ul. Bráfova| 2003 | soukromý investor | novostavba
opěrná úhlová ŽB stěna Bransouze | 2003 | soukromý investor | novostavba
rekreační chata Třebíč Poušov | 2003 | soukromý investor | DSP
přístavba garáže k RD Třebíč, ul. Švabinského | 2003 | soukromý investor | přístavba
základová patka | 2003 | Třebíčská stavební | statické posouzení
rekreační chata u rybníku Pyšelák | 2003 | soukromý investor | novostavba
zastřešení bazénu Heraltice | 2003 | soukromý investor | novostavba
oplocení pozemku | 2002 | soukromý investor | novostavba
přístavba bazénu k RD Třebíč, ul. Růžičkova | 2001 | soukromý investor | novostavba
ocelový přístřešek nad dvorem, Ostašov | 2001 | soukromý investor | novostavba
přístavba garáže a bazénu k RD Třebíč, ul. Zámecká | 1997 | soukromý investor | stavební úprava

© 2023 KP projekt Třebíč - všechna práva vyhrazena. Webdesign ALEŠ CHADIM.