provozní budova skládky TKO Petrůvky

projekty rodinných domů, občanské vybavenosti, průmyslových staveb, regenerací a rekonstrukcí

provozní budova skládky TKO Petrůvky

stupeň PD: prováděcí dokumentace
rok: 2008 | investor: soukromý | novostavba

Areál byl zpracován na základě společného požadavku vlastníka zařízení a provozovatele. Předmětem projektu je provozní budova, která je úvodním objektem při vstupu do areálu skládky TKO a bioplynové stanice. Součástí budovy je vážnice a na ní navazující objekt zapuštěné mostní váhy. V 1.NP je vrátnice s vážnicí, kancelář, bufet, sociální zařízení a provozní šatny. Ve 2.NP jsou kanceláře, laboratoř, kuchyňka, archív a sociální zařízení.

Budova je postavena jako zděný dvoupodlažní příčný trojtrakt s nespalným stropem nad prvním podlažím. Druhé podlaží je zakryto dřevěnými lisovanými vazníky nízkého sedlového tvaru. Na vaznících je souvrství dvouplášťové větrané střechy.

© 2023 KP projekt Třebíč - všechna práva vyhrazena. Webdesign ALEŠ CHADIM.