regenerace bytového domu Třebíč, ul. Modřínová

projekty rodinných domů, občanské vybavenosti, průmyslových staveb, regenerací a rekonstrukcí

regenerace bytového domu Třebíč, ul. Modřínová

stupeň PD: prováděcí d., energ. audit, dot. Zelená úsp.
rok: 2009 | investor: SVJ bytového domu | regenerace

Projekt řešil opravu vad panelového domu o 40 b. j., jeho energetickou modernizaci a stavební úpravu. Objekt má technické podlaží a 8 bytových podlaží. Jedná se o bodový dům obdélníkového půdorysu 16 x 22 m s plochou střechou. Projekt je zpracován jako vnější revitalizace. Dům byl postaven montovanou technologií T06B-PSBU v roce 1986. Objekt technickým stavem naplnil v řadě ohledů podmínky pro provedení rozsáhlých oprav a modernizací, tak aby byly splněny požadavky ČSN 73 0540 na veškeré střešní a plášťové konstrukce. Současně byly nahrazeny i balkony novými prefabrikovanými stavebnicovými lodžiemi. Úpravami, zateplením a výměnou oken nebyly dotčeny stávající hodnoty proslunění a činitelé prosvětlenosti.

© 2020 KP projekt Třebíč - všechna práva vyhrazena. Webdesign ALEŠ CHADIM.