skládkový dvůr Třebíč, ul. Na Klinkách

projekty rodinných domů, občanské vybavenosti, průmyslových staveb, regenerací a rekonstrukcí

skládkový dvůr Třebíč, ul. Na Klinkách

stupeň PD: prováděcí dokumentace
rok: 2006 | investor: Svazek obcí, Skládka TKO | novostavba

Narůstající množství komunálního odpadu vyvolalo potřebu speciální dopravně skladovací stavby. Řešením byl dvouúrovňový sběrný dvůr. Vyšší (zokruhovaná) úroveň dvora je určena pro pohyb veřejnosti, dovážející odpad. Nižší úroveň (jádro) slouží pro vyvážení kontejnerů speciálními vozidly s kontejnerovou nástavbou na třídící linku, popř. skládku. Řešení umožňuje provozovateli nekolizní provoz mezi příjmem odpadů a vývozem plných kontejnerů. Úrovně jsou vytvořeny úhlovými železobetonovými monolitickými stěnami. Plochy jsou asfaltobetonové, odkanalizované. Kontejnery jsou zastřešené otevřenou střechou. Dvůr je ohraničen plným plotem.

© 2020 KP projekt Třebíč - všechna práva vyhrazena. Webdesign ALEŠ CHADIM.